+31 35 543 1000 info@kza.nl

On tour met … Timo Nadorp!

feb 7, 2019 | Agile, KZA Blogs, Professional

Deze week neem ik jullie mee langs een van mijn collega’s, namelijk Timo Nadorp. Hij werkt nu drie jaar bij KZA en is ingestroomd via ons IT Traineeship. Timo is afgestuurd bedrijfseconoom en bij ons begonnen als tester. Al snel ging hij zich meer focussen op het faciliteren van een agile verandering en op het ontwikkelen van leiderschaps- en managementvaardigheden. Na een opdracht bij een van de grootste werkgevers van Nederland is hij nu aan de slag gegaan bij een kleine organisatie, werkzaam in de financiële sector.

Afgelopen week reed ik vanuit Den Haag richting het oosten van het land. Na een kopje koffie en de gebruikelijke koetjes en kalfjes doken we de inhoud in. Momenteel is deze organisatie bezig met een groot (migratie)project. De functionaliteit en gegevens van meerdere oude applicaties worden in één moderne applicatie ondergebracht. Timo zit hier sinds maart in opdracht en bekleedt de functie van scrummaster en coach. Als er bijgesprongen moet worden, dan helpt hij mee met de analyse, IT strategie en kwaliteitsborging.

In de eerste periode heeft Timo zich gericht op het analyseren van het teamproces en de afhankelijkheden met andere teams, om vervolgens op basis daarvan een actieplan te bedenken. Het viel op dat de developers met veel user stories tegelijk bezig waren. Er werd veel “gemicromanaged” door de Product Owner en het management kwam vaak met nieuwe wensen en functionaliteiten. Het team ging daar dan weer ijverig mee aan de slag en had mede daardoor een gebrek aan focus. Hierdoor waren er weinig succesmomenten en werden wensen later opgeleverd dan verwacht.

Timo stelde voor zichzelf een aantal doelen:

  • Iteratief gaan werken en zorgen voor prioriteit en focus.
  • Kwaliteit borgen in het proces.
  • Verbeteren van het werkproces en de sfeer.
  • Autonomie en eigenaarschap van team vergroten.
  • Het coachen van PO en MT.

In samenspraak met alle geledingen van de organisatie zijn er op basis hiervan afspraken gemaakt. De Product Owner en Timo halen wensen op bij de stakeholders. De belangrijkste wensen worden verder uitgewerkt tot user stories. Het team gaat hiermee aan de slag en de scrum master (in dit geval Timo) coacht het team waar nodig. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het team. Als er dan bijvoorbeeld bij het dak wordt begonnen, in plaats van bij het fundament, dan heeft hij een signalerende functie. Op dat moment wordt er gezocht naar mogelijkheden om hiervan te leren. Een retrospective is een van de middelen die kan helpen om dit learn & growth proces vorm te geven. Uiteindelijk is het belangrijk dat het team volwassener wordt en steeds autonomer kan gaan opereren.

De uitdaging zit hem hier met name in het kiezen van wanneer je ingrijpt en het fout laat gaan. Er gaat best wel wat tijd overheen voordat teamleden goed op elkaar ingespeeld zijn en er afspraken zijn ingericht die het werkproces ondersteunen. Het is de taak van de scrum master om het team hier te challengen en zelf te laten komen met oplossingen. Aan de andere kant verwacht de business dat de eerder genoemde migratie naar één applicatie snel wordt afgerond. Het business doel is soms op de korte termijn leidend, maar op de lange termijn is de volwassenheid van het team bepalend voor succes. Daar zit voor een scrum master vaak ook een coachende rol richting management en de Product Owner. Als het team een stapje zet, dan is het ook belangrijk om ze de ruimte te geven om meer impact te maken.

Momenteel verlegt hij een deel van zijn aandacht naar het managementteam. Dit zijn ervaren beleidsmakers die weten wat er voor nodig is om de organisatie future proof te houden. Door samen met de Product Owner de discussie over waarde en prioriteit te creëren, structureren ze de input voor het development team. Dit zorgt ervoor dat de inspanning van het team nog meer gericht is op wat het beste is voor de organisatie. De werkvoorraad is door de toegenomen productiviteit geslonken en het maken van user stories behoeft meer aandacht. Om dit te bereiken wordt nog intensiever het contact met andere afdelingen gezocht.

Inmiddels is er veel veranderd. Er is een positieve werksfeer op de IT-afdeling, het cross-functionele team werkt veel meer samen en er is meer focus op wat prioriteit heeft. De afhankelijkheden met andere afdelingen worden afgestemd en er zijn periodieke meetings geïntroduceerd om dit proces te borgen. Daarnaast is de kwaliteitsborging verbeterd door het introduceren van “quality gates” en het aanhaken van gebruikers. Mede hierdoor wordt er vaker gereleased en zijn er meer succesmomenten. De input, het werkproces en de output van het team komen steeds meer in lijn met de business doelen van de organisatie waardoor het team effectiever en autonomer opereert.

De opdrachtgever is een interessante werkgever, waar Timo zich het afgelopen jaar optimaal heeft kunnen ontwikkelen. De opdracht is in samenspraak met het managementteam en de Product Owner geëvolueerd naar het huidige pakket. Daarin heeft de opdrachtgever laten zien het aan te durven om een verandering aan te gaan en daarbij verantwoordelijkheid te delegeren. De samenwerking met de opdrachtgever wordt, mede daarom, zeer gewaardeerd.