+31 35 543 1000 info@kza.nl

Trendwatcher bij KZA

okt 31, 2018 | KZA Blogs, Professional

“Huh? Jij?” een typische reactie die afgelopen tijd voorbij kwam toen mijn nieuwe (parttime) rol gecommuniceerd werd binnen KZA. Velen associëren ‘Trendwatcher’ namelijk met iemand die vol trots in staat is om 100 slides in 30 minuten te presenteren, voorzien van hippe buzzwords. Waarbij ik na afloop dan elke keer weer denk: “Wat betekent dit nu echt? Wat voor impact gaat het hebben?” Hoe kan het juist dat ik, een van nature vrij introvert persoon die graag zijn beeld uitgebreid onderbouwd en toelicht, deze rol op zich gaat nemen.

Ontstaan van de rol

Vanuit mijn specialisme op het gebied van Testen, Kwaliteitsborging en Testautomatisering in het bijzonder, ben ik altijd al bezig geweest met de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Vooral op het gebied van tools (Technology) en methodieken (Process), maar de afgelopen tijd ook steeds meer met de impact op onze klanten en collega’s (People). Omdat deze ontwikkelingen, met name die op technologisch gebied, elkaar steeds sneller opvolgen en ook een steeds grotere impact hebben op de maatschappij en ons werkveld leek het mij goed om hier meer energie en tijd in te steken. Dat vond KZA ook en daarmee was formeel de rol ontstaan.

Ontwikkelingen in één van deze drie elementen hebben pas echt impact als ze gecombineerd worden met beide anderen. Daar zie ik veel organisaties mee worstelen. Het is lastig om de benodigde verandering vooraf in te schatten en beginnen zonder het effect te weten blijft spannend. Maar niet doen zorgt ervoor dat je het effect niet behaalt. Of nog erger, dat het averechts werkt. Dit fenomeen wordt ook beschreven in het boek ‘Lean Enterprise Systems: Using IT for Continuous Improvement’ [i]

Hoe vul ik de rol van ‘Trendwatcher’ dan in?

Om door te ontwikkelen als bedrijf (ook een vorm van verandering) moet je blijvend op zoek gaan naar de juiste balans tussen de elementen Technology, Process en People. Hoe kun je al die toekomstige ontwikkelingen die aangekondigd worden door ‘Trendwatchers’ plaatsen in je huidige context? Daar komt mijn invulling van de rol ‘Trendwatcher’ bij kijken. Van nieuwe trends, ongeacht in welke hoek, bepalen wat ze betekenen voor de andere elementen. Om zo de verandering, die je over het algemeen niet lang kunt tegenhouden zonder jezelf tekort te doen, te omarmen en ervoor te zorgen dat de balans blijft bestaan.

Omdat de meeste trends momenteel technologisch van aard zijn, ben ik vooral bezig om te kijken wat de impact is op de manier van werken van KZA en KZA’ers (Process) en wat dit betekent voor onze collega’s op bijvoorbeeld het gebied van cultuur of kennis (People). Hierdoor zijn wij als organisatie voorbereid op het moment wanneer een trend door één of meerdere van onze relaties wordt ‘opgepikt’. Zo hebben we voor Blockchain en IoT (beiden techniek) de nodige zaken onderzocht en uitgewerkt. Daarnaast is er in het verleden voor GDPR/AVG (Process) het nodige voorwerk gedaan en zijn we nu bezig met onder andere Data en Artificial Intelligence (AI). Moeten we daarvoor alles tot in detail weten? Nee. Al wisselt dat wel per onderwerp. We moeten wel weten welke impact het globaal gaat hebben op de andere twee elementen om e.e.a. goed te kunnen duiden. Dan krijg je ook een beeld van de mogelijke urgentie en of je nu al zaken moet gaan oppakken of dat je het bij wijze van spreken op de plank kunt leggen. Moet een trend prioriteit krijgen? Er is immers altijd genoeg te doen. Sommige trends kun je prima beoordelen op basis van informatie die beschikbaar is of die bij klanten of partners te halen is. Die informatie bespreek je en kun je vervolgens goed in de context plaatsen van KZA (of een -specifieke- klant).

Van andere zaken is soms minder te vinden en dus gaan we daar met een groepje mee aan de slag, vaak in één van de KZA gildes (Technical Attitude, Agile, Security of Data). Soms zetten we met een aantal collega’s experimenten op om een beter beeld te krijgen van de impact. Op dit moment doen we dat met AI, met onze CV’s als lijdend voorwerp. De trends zelf maar ook de uitkomsten deel ik actief. Intern via Yammer (soort interne twitter) of op personeelsmeetings. Een andere manier van delen zijn events zoals de KZA Kennissessies of een KZA Flow event. Deze events zijn ook voor externen vrij toegankelijk. Zo staat er op donderdag 29 november een KZA Flow Event met sprekers over de trends van de komende jaren op het programma.

Toekomst

Ik lees steeds meer twijfel of de driehoek van People-Process-Technology nog wel stand houdt zonder het element data daarin stevig te verankeren. Vanuit het testvak zijn we onszelf natuurlijk al veel langer bewust van het belang van data. Welke tester heeft niet met de uitdaging te maken gehad om goede ‘productielike’ testdata te krijgen of samen te stellen voor zijn complexe ketentesten zonder gebruik te maken van de daadwerkelijke productiedata, zeker in het kader van GDPR/AVG?

Data en de kwaliteit/toegankelijkheid van de data wordt steeds bepalender binnen organisaties. In eerste instantie was data slechts een hulpmiddel om de impact te bepalen (een dure feature onderhouden die door slechts 0,5% van je klanten gebruikt wordt) of werd data ingezet als hulpmiddel om je klanten nog beter te leren kennen/bedienen. Ook werd data ingezet als zeer effectief hulpmiddel om het effect van keuzes in één van de drie traditionele pijlers (Technology, Process, People) snel te meten om zo goed te kunnen (bij)sturen.

Echter worden in steeds meer primaire bedrijfsprocessen (geautomatiseerd) besluiten genomen op basis van de beschikbare data. De bedrijven die vooroplopen en een marktverdringend karakter kennen, zijn bijna zonder uitzondering allemaal bedrijven die hun besluitvorming en/of dienstverlening volledig baseren op (combinaties) van databronnen. Andere bedrijven moeten om te voorkomen dat ze teveel snelheid verliezen ten opzichte van dergelijke concurrenten, het hulpmiddel data volledig onderdeel gaan maken van hun bedrijfsvoering. (Big) Data en AI (laatst genoemde kan in mijn optiek niet zonder betrouwbare data) zijn daarom vooralsnog mijn voornaamste aandachtspunten op het gebied van Trendwatching.

Ik ben benieuwd of jullie die mening omtrent de essentie van data delen? Of de sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen de drie elementen Technology, Process en People. Als je hierover van gedachten wil wisselen of een andere mening hebt, dan hoor ik die graag. Hier, of onder het genot van een kop koffie. Want één van de gevaren van de huidige trends is in mijn optiek het realiseren van een soort tunnelvisie op een technologisch einddoel, terwijl de weg naar vernieuwing en innovatie juist zo belangrijk is voor de andere elementen om zich aan te kunnen passen (process & people). En data om het effect inzichtelijk en meetbaar te maken. Daarmee is het een kritische succesfactor voor het geheel.

[i] Boek: Lean Enterprise Systems: Using IT for Continuous Improvement, Auteur Steve Bell, ISBN: 9780471677840